آغاز پروژه استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند PSM​ در پتروشیمی شهید تندگویان

خورنا|باقر گل فر:بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از  روابط عمومی , شرکت فامور مهرگان کیش به عنوان مجری برگزاری دوره های مدیریت ایمنی فرآیند طی جلسه ای که صبح امروز با مدیر عامل پتروشیمی شهید تندگویان و جمعی از مدیران ارشد برگزار کرد , فرآیند طی مراحل اجرای سیستم مدیریت ایمنی در صنایع را تشریح نمود.

در این جلسه پس از معرفی اجزای چهارده گانه سیستم مدیریت ایمنی , بنا شد نیروهای HSE شرکت پتروشیمی شهید تندگویان جهت ارتقا سیستم مدیریت ایمنی در شرکت فامور مهرگان آموزش ببینند.

قاسمی شهری مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این دوره ها دستیابی به دانش تاکتیکی و تکنیکی پیشرفته مرتبط با حوادث احتمالی , توانایی واکنش ایمن و سریع در مقابله با اتفاقات و انجام عملیات نجات سریع میباشد بر اهمیت ارتقا سطح هر چه بیشتر ایمنی در مجتمع تاکید کرد.

https://ipna.news/141603کپی شد!