بازدید مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از پتروشیمی شهید تندگویان

خورنا|باقر گل فر:بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از  روابط عمومی صبح امروز جعفر ربیعی و هیئت همراه از کارخانجات پتروشیمی شهید تندگویان بازدید کردند.

ضمن این بازدید که از واحدهای POLY H  و مرکز پژوهش و فن آوری انجام شد ربیعی از طرحهای اجرا شده و در دست بررسی بازدید بعمل آورد.

مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان اهمیت و ارزش افزوده بالای تولیدات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان , بر تداوم تولید و پیشرفت روز افزون در انجام طرح های تحقیق و توسعه تولید گرید های جدید PET تاکید کرد.

همچنین وی با توجه به انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی واحد pta1  از پرسنل و کارکنان مجری طرح تشکر و قدردانی نمود.

https://ipna.news/141308کپی شد!