مدیر روابط عمومی پتروشیمی تندگویان: کارگر خودکشی کرده با سلامت کامل از بیمارستان ترخیص شد

مدیر روابط عمومی پتروشیمی تندگویان گفت: کارگری که در این شرکت دست به خودکشی زده بود با سلامت کامل از بیمارستان ترخیص شد.

حمید کیایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خورنا اظهار کرد: کارگری که در پتروشیمی تندگویان دست به خودکشی زده بود پس از درمان و بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شد.

وی افزود: نماینده کارگران به نمایندگی از مدیرعامل از ابتدای وقوع حادثه این کارگر را همراهی و بر روند درمان وی نظارت کامل داشت.

مدیر روابط عمومی پتروشیمی تندگویان خاطرنشان کرد: تمام هزینه‌های درمان این کارگر نیز توسط شرکت تقبل و پرداخت خواهد شد.

کیایی ادامه داد: پس از انتصاب مدیرعامل جدید پتروشیمی تندگویان برنامه‌های خوبی برای بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارگران این شرکت مدون شده است.

وی تصریح کرد: بهبود وضعیت سرویس رفت و آمد کارگران، رستوران شرکت، کیفیت غذا و … موضوعی است که خود کارگران نیز به آن اذعان دارند.

مدیر روابط عمومی پتروشیمی تندگویان یادآور شد: علاوه بر این در شرکت یک روحانی به عنوان مسئول امور فرهنگی منصوب شده و جلسات مختلفی را در باب مسائل فرهنگی، روانشناسی، خانوادگی و … با کارگران برگزار می‌کند.

کیایی در پایان اظهار کرد: هرچند اقدامات بسیار خوبی برای بهبود حقوق و دستمزد و افزایش کیفیت خدمات صورت گرفته اما تا رسیدن به نقطه ایده‌آل و آنچه که در شأن کارگران پتروشیمی تندگویان است فاصله زیادی داریم.

https://ipna.news/140604کپی شد!