اولین جلسه مدیرعامل جدید شرکت عملیات غیرصنعتی با هیئت رئیسه/ نگاه ما سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه تنوع و افزایش سطح کیفیت در ارائه خدمات است

خورنا|باقر گل فر:بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از  روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی  جلسه هیئت رئیسه شرکت عملیات غیرصنعتی با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت رئیسه و معاونین این شرکت صبح روز دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ برگزار شد.

آتش زمزم در ابتدای این جلسه با اشاره به اهداف اصلی که باید مدنظر تمام زیرمجموعه های شرکت عملیات غیرصنعتی باشد اظهار کرد: همانطور که از عنوان شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی انتظار می رود، باید تمام توان مجموعه معطوف به خدمات رسانی با اولویت کارکنان و خانواده های شرکت های پتروشیمی منطقه باشد.

وی افزود: قطعا از ما انتظار سودآوری وجود ندارد  و نگاه ما نیز در این مجموعه سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه تنوع و افزایش سطح کیفیت در ارائه خدمات دغدغه اصلی و همیشگی ما خواهد بود که با کار مجدانه این امر را محقق خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی همچنین توجه به حقوق و مزایای کارکنان بخش های مختلف این شرکت را حائز اهمیت دانست و گفت: پرداخت به موقع حقوق و مزایا برای تمام ارکان شرکت باید با برنامه ریزی جدید صورت بگیرد و برای نیروهای ارکان ثالث نیز باید سازوکاری چیده شود که شرکت عملیات غیرصنعتی به عنوان کارفرما تحقق مطالبات به حق و قانونی آن ها را پیگیری کند

همچنین در این جلسه هریک از اعضای هیئت رئیسه به بیان موضوعات مختلف مربوط به مجموعه خود پرداختند و مقرر شد در جلساتی تخصصی و بصورت فوری هریک از دغدغه ها و یا چالش ها بررسی شود و گزارش آن نیز به مدیرعامل ارائه شود.

https://ipna.news/140450کپی شد!