گزارش تصویری بازدید جانشین فرماندهی سازمان پدافند غیر عامل کشور از پتروشیمی کارون

خورنا|باقر گل فر:گزارش تصویری بازدید جانشین فرماندهی سازمان پدافند غیر عامل کشور از پتروشیمی کارون

 

https://ipna.news/140441کپی شد! https://ipna.news/140441/گزارش-تصویری-بازدید-جانشین-فرماندهی-س/کپی شد!