چهارمین جلسه تخصصی فرماندهان حادثه شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در پتروشیمی بندرامام

خورنا|باقر گل فر:چهارمین جلسه تخصصی فرماندهان حادثه شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی به میزبانی شرکت پتروشیمی بندرامام برگزار گردید.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیبمی به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندرامام روز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ چهارمین دوره از جلسات تخصصی فرماندهان حادثه شرکت های پتروشیمی منطقه با حضور سید امید شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی ، حمیدرضا رستمی مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام ، فرماندهان حادثه  شرکت های پتروشیمی منطقه (روسای مجتمع)  و نیز جمعی از مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان پدافند غیرعامل کشور در سالن جلسات مجتمع پتروشیمی بندرامام برگزار شد.

طی این جلسه حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه و ارائه گزارشی از عملکرد و دستاوردهای پتروشیمی بندرامام در حوزه مدیریت بحران ، اظهار داشت : نگاه تخصصی به حوزه مدیریت بحران در شرایط کنونی بسیار مهم و ضروری است و برگزاری اینگونه جلسات و استمرار آنها باعث ارتقاء سطح توانمندی شرکت ها و کارشناسان می شود.

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام افزود : فعالیت های صنعت پتروشیمی در حوزه مدیریت بحران تنها مربوط به این صنعت نیست  و مسائل دیگری هم در بر دارد که می بایست خارج از صنعت پتروشیمی آنها را دنبال کنیم و اگر این حوزه را  فراتر از صنعت پتروشیمی تعمیم دهیم ، موفقیت بیشتری حاصل می شود.

در ادامه شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی ضمن تاکید بر اثر بخشی هماهنگی و تعامل سطوح بیرونی منطقه در فعالیتهای درون منطقه‌ای، اظهار داشت : شرکتهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بایستی در اجرای طرح توانمند سازی تمرکز کرده تا برنامه های امسال این طرح گسترده شامل پیاده سازی سیستم فرماندهی صحنه، تهیه طرح های پیش از رویداد  و در نهایت اجرای رزمایش براساس آنها، با سرعت و دقت انجام شود.

در پایان مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد : انتظار داریم تمامی شرکتهای منطقه موضوع پدافند غیرعامل را با جدیت دنبال کنند و این موضوع را در تمامی سطوح خود، به عنوان یکی از وظایف اصلی و همیشگی در اولویت قرار دهند.

https://ipna.news/140413کپی شد!