برگزاری جلسه مدیریت شرایط اضطراری در پتروشیمی فجر

خورنا|باقر گل فر:در ادامه برگزاری نشست های فرماندهی حادثه، جلسه مدیریت شرایط اضطراری پتروشیمی فجر تشکیل شد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر، در این نشست که با حضور اعضای مدیریت شرایط اضطراری و فرماندهی حادثه برگزار شد،
غلامعلی زال خانی مدیرعامل پتروشیمی فجر و مدیر شرایط اضطراری اظهار کرد: هدف از این نشست ها که در ادامه برنامه های مدیریت ریسک تشکیل می شود، اینست که کاری کنیم تا در شرایط عادی به نقطه اضطرار نرسیم. وهدف بعدی اینست که در صورتیکه تمامی توان خود را برای پیش بینی و پیشگیری از حوادث در صنعت به کار گرفتیم و حادثه احتمالی پیش آمد، آنگاه توان خود را در مدیریت حادثه  و در زمان پیشامد برای پاسخ دهی به کار گیریم.
همچنین در این نشست که یکشنبه ۲۶ خرداد برگزار شد، حامد بهروز دبیر کمیته شرایط اضطراری، گزارشی از برنامه های مدیریت ریسک، تداوم تولید،توانمندسازی تیم فرماندهی حادثه و طرح های پشگیری حادثه به اعضا داد.
همچنین در پایان، ضمن بررسی و بازنگری چارت و دستورالعمل های مدیریت شرایط اضطراری شرکت،تشکیل نشست های منظم دوماهه، تهیه دستورالعمل شناسایی سناریوهای معتبر برای مدیریت حوادث،تمرین دوره ای و توانمندسازی کارکنان و ارایه گزارش اقدامات انجام شده به اعضا و کارکنان شرکت به تصویب رسید.
https://ipna.news/140404کپی شد!