واگذاری اجرای اوره آمونیاک دوم پتروشیمی خراسان به پتروشیمی شاهین اترک

خورنا|باقر گل فر:مدیر عامل پتروشیمی خراسان از واگذاری اجرای اوره آمونیاک دوم پتروشیمی خراسان به شرکت پتروشیمی شاهین اترک خبر داد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی پتروشیمی خراسان حسین شفیعی  مدیر عامل این پتروشیمی گفت: دومین شرکت پتروشیمی استان با نام شرکت  پتروشیمی شاهین اترک تاسیس و باقدرت کار خود را آغاز کرده است.

عضو هیات مدیره پتروشیمی خراسان افزود: برمبنای مصوبه سفر رئیس جمهور به استان از این پس طرح اوره آمونیاک ۲ توسط شرکت پتروشیمی شاهین اترک پیگیری می شود و با توجه به اینکه هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت منصوب شده اند مسئولیت اجرای پروژه با مدیریت این شرکت خواهد بود.

شفیعی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) و شرکت سرمایه گذاری پتروفرهنگ سهامداران اصلی دومین شرکت پتروشیمی در خراسان شمالی هستند.

https://ipna.news/140255کپی شد!