ارزیابان جشنواره شهید رجایی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

خورنا|باقر گل فر:سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مورد ارزیابی ارزیابان جشنواره شهید رجایی قرار گرفت.

ارزیابان سازمان اداری و استخدامی کشور جهت ارزیابی سالیانه وزارت نفت بعنوان یک دستگاه شرکت کننده در جشنواره شهید رجایی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی آمدند.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، این سازمان طی دو روز میزبان ارزیابان این جشنواره پر اهمیت برای وزارت نفت بود.

در پی تاکید وزیر نفت جهت شرکت در این جشنواره و ارتقای جایگاه این وزارتخانه، تعامل دو سویه ای با سازمان اداری و استخدامی و دستگاههای اجرایی دیگری مثل وزارت سمت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان آمار و سازمانهایی که در حوزه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی دخیل هستند، برقرار شده است.

ارزیابان این جشنواره جهت ارزیابی مناسب، می‌بایست با واحدهای مختلف ستادی و عملیاتی صنعت نفت از نزدیک آشنا شوند و لذا به جهت ویژگیهای منحصر به فرد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی یکی از بازدیدهای عملیاتی این ارزیابان از تاسیسات صنعت نفت در بخش پتروشیمی از این منطقه صورت گرفت.

براساس بازخوردهای ضمنی دریافت شده از ارزیابان در محورهای هفتگانه ارزیابی، به نظر می‌رسد نتیجه ی ارزیابی از بخش پتروشیمی مثبت بوده و این امر جایگاه وزارت نفت را در میان دستگاههای اجرایی کشور ارتقا می‌دهد.

کارکنانی از مدیریت تشکیلات و روشهای وزارت نفت نیز همراه این ارزیابان بودند که تطابق مقررات وزارت نفت با مقررات سازمان اداری و استخدامی کشور و اجرای برنامه ششم توسعه در وزارت نفت یکی از ماموریتهای این مدیریت است.

جشنواره شهید رجایی هر ساله به منظور شناسایی و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ‌و ملت شریف ایران اسلامی همچنین نهادینه‌کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف از طریق تقدیر و تشویق آنها، در سطح ملی، دستگاهی و استانی برگزار می شود.

https://ipna.news/140149کپی شد!