نمایی از مدیریت پتروشیمی فجر بر سرمایه های ملی در بازدید مشاور وزیر نفت

خورنا|باقر گل فر:مشاور وزیر و مدیرکل HSE وزارت نفت و هیئت همراه از زیرساختهای پتروشیمی فجر بازدید کردند.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر،در این بازدید که صبح سه شنبه ۲۱ خرداد با هدف آشنایی با نحوه مدیریت تولید و بهره برداری سامانه های  آب صنعتی، برق و تصفیه پساب های صنایع پتروشیمی انجام گرفت،غلامعلی زال خانی مدیرعامل شرکت، ضمن ارایه گزارشی از نگرش این شرکت به مدیریت HSE و پدافند غیر عامل، با سید باقر مرتضوی مشاور وزیر و مدیرکل HSE وزارت نفت در زمینه فعالیت های انجام شده HSE به گفتگو پرداخت.

همچنین در این بازدید یک ساعته میدانی نگرش یکپارچه پتروشیمی فجر ،طرح های ابتکاری  شرکت و دغدغه های مدیریتی در زمینه های ایمنی،بهداشت،محیط زیست و پدافند غیر عامل به بحث گذاشته شد.

نمایی از مدیریت سرمایه های ملی توسط پتروشیمی فجر در بازدید مشاور وزیر نفتôôÿôôôÿôôôÿœ©ÛÆss

https://ipna.news/140098کپی شد!