ابراهیم منصور نژاد از هیات مدیره شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب استعفا داد

ابراهیم منصور نژاد با استعفا از هیئت مدیره مناطق نفتخیز جنوب وارد کارزار انتخابات مجلس شد.

مهندس منصورنژاد مدیر سابق منابع انسانی از چهره های فعال سیاسی اجتماعی اصلاح طلب و اعتدال گرا است که در دومرحله ی انتخابات ریاست جمهوری و دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی مسئولیت ستاد نفت دکترروحانی و لیست امید را بعهده داشت.

گفته می شود که وی در یکی از حوزه های انتخابیه اهواز و یا شوشتر نامزد نمایندگی مجلس خواهد شد.

https://ipna.news/139943کپی شد!