سازندگان صنعت نفت ایران بازوی حمایتی صنعت پتروشیمی کشور

خورنا|باقر گل فر:عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: سازندگان صنعت نفت ایران بازوی حمایتی صنعت پتروشیمی کشور هستند و شرکت های توانمند ایرانی آماده هرگونه همکاری در مسیر توسعه این صنعت هستند.

عبدالرضا حمیدی، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیان این که تفکر حاکم باید حمایت از صنعتگران و سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت و پتروشیمی کشور باشد، اظهارکرد: تجهیزات و قطعه های  ساخت داخل مورد استفاده در صنعت پتروشیمی اغلب از کیفیت بالایی برخوردار است که در شرایط کنونی و ایجاد تحریم های اقتصادی بیش از گذشته بایداز این تجهیزات داخلی استفاده کرد.

حمیدی تصریح کرد: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، بیش از ۷۰۰ عضو دارد  و سازندگان داخلی این آمادگی را دارند تا در طرح‌های در حال ساخت  و نیمه تمام در پتروشیمی‌ها با جدیت حضور یابند و در تکمیل طرح‌های پتروشیمی با استفاده از توان داخلی همه تلاش خود را انجام دهند.

وی با اشاره به ضرورت  شتاب در انتقال دانش فنی به داخل کشور از سوی سازندگان ایرانی گفت: در شرایط کنونی و با توجه به قابلیت هاب شرکت های ایرانی باید بیش از گذشته به این انجمن و یا هر سازنده داخلی در این بخش اعتماد کرد،این همکاری مشترک توان ملی را افزایش می‌دهد. یعنی توان ساخت داخل نیز با بهره گیری از توانایی شرکت های سازنده داخلی بالا می‌رود .

https://ipna.news/139362کپی شد!