صادرات محصولات پتروشیمی متوقف نخواهد شد

خورنا|باقر گل فر:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌های گذشته و شرایط تحریمی، صادرات پتروشیمی ایران متوقف نشد وهمواره ارز صادراتی پتروشیمی وارد کشور شده است.

رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که تحریم محصولات پتروشیمی ایران امکان پذیر نیست، گفت: از گذشته آمریکایی‌ها به دنبال تحریم پتروشیمی بودند، آنها می‌دانند که بعد از نفت، ارزآورترین صادرات غیرنفتی مربوط به پتروشیمی‌ است.

وی به تحریم‌های سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در آن زمان نیز آمریکا به دنبال تحریم پتروشیمی بود، اما دیدیم که صنعت پتروشیمی ایران تحریم‌پذیر نیست و صادرات محصولات پتروشیمی کاهش پیدا نکرد. و این صنعت پیشرو روند توسعه خود را نیز ادامه داد.

زارع با بیان این که پتروشیمی ایران از طرق مختلف امکان صادرات دارد، تصریح کرد: هرچند که هدف آمریکا تحریم صنعت پتروشیمی ایران باشد، اما به روش های  مختلف  می‌توانیم محصولات خود را صادر و ارز حاصل از آن را وارد کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: صادرات پتروشیمی ایران از نظر ارزش نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه شاهد رشد آن هستیم، معتقدم در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توانیم محصولات خود را صادر کنیم.

وی گفت: تجربه نشان داده که در طول ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی با وجود تبلیغات آمریکا و اعمال تحریم‌ها باز هم توانسته‌ایم نفت و محصولات پتروشیمی خود را به طرق مختلف به فروش برسانیم./نیپنا

https://ipna.news/139298کپی شد!