دستاوردهای کمیته مدیریت بحران آب در پتروشیمی فجر

خورنا|باقر گل فر:موارد مطالعاتی و پژوهشی مدیریت منابع آب نیز به گفتگو و بحث گذاشته می شود. از جمله نتایج این کمیته تا این روز، صرفه جویی تجمعی آب خام به میزان ۳۰۲۰۴۰ متر مکعب می باشد.

با توجه به شرایط اقلیمی کشور، مدیریت منابع آب از دریافت تا مصرف و بازیابی از مواردی است که در صنعت از اهمیت دو چندان برخوردار است.

در شرکت پتروشیمی فجر که آب ورودی خود را از رودخانه کارون دریافت می کند و پس از تصفیه و تولید  ۶ نوع آب صنعتی مورد نیاز صنایع پتروشیمی را تامین می نماید،مدیریت منابع آبی جزو  راهبردهای کلان سازمانی تعریف شده است.مطالعه،  احداث و توسعه واحد تصفیه آب بازیافت اسمزمعکوس  (R.O.Reject Project)  نمونه ابتکاری در این زمینه است.

در همین راستا،  از سال گذشته با هدف مدیریت منابع آب،توسعه فرهنگ صرفه جویی،بهبود فرایندهای تولید و توسعه خلاقیت های سازمانی، کمیته مدیریت بحران آب در پتروشیمی فجر تشکیل شده است.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی فجر،این کمیته که  از مردادماه سال ۹۷ با هدف مدیریت منابع آب در شرکت تشکیل شده ، به صورت هر دو هفته یکبار و با تعیین دستور جلسه، فرایندهای تولید، توزیع و بازآوری منابع آبی را مورد کنکاش قرار می دهد.

گزارش می افزاید تا پایان اردیبهشت۹۸(زمان تنظیم گزارش) هجده جلسه تشکیل شده که در این نشست ها روش های عملیاتی بهبود نظیر،تغییر فرایند تولید، مهندسی مجدد تجهیزات و اصلاح مسیرها تعریف می شود.

همچنین موارد مطالعاتی و پژوهشی مدیریت منابع آب نیز به گفتگو و بحث گذاشته می شود. از جمله نتایج این کمیته  تا این روز، صرفه جویی  تجمعی آب خام به میزان ۳۰۲۰۴۰ متر مکعب می باشد.

 

https://ipna.news/139089کپی شد!