با تصمیم دولت آمریکا برای عدم اعطای معافیت، ایران نفت خود را از مسیرهای غیررسمی در وسط دریا خواهد فروخت

فریدون مجلسی معتقد است که صادرات نفت ایران به صفر نخواهد رسید و تهران با استفاده از مسیرهای غیررسمی، نفت خود را خواهد فروخت.

این دیپلمات سابق در گفتگو با «انتخاب» با اشاره به تصمیم دولت امریکا برای عدم اعطای معافیت به خریداران نفتی ایران گفت: ایران تحت تحریم قانونى یعنى بین المللى نیست. اما فرمانبردارى تقریبا همه کشورها از آمریکا موجب مى شود از ترس لطمه به منافع خود، از ایران نفت نخرند.

مجلسی خاطرنشان کرد: با این حال، صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد. ترکیه خارج از بانکدارى بین المللى از ایران نفت و گاز خواهد خرید و به اعتبار آن صادراتش را ادامه خواهد داد. عراق هم به خرید گاز و برق ادامه خواهد داد، منتها با توجه به شرایط ایران، انتظار تخفیف خواهند داشت.

وی ادامه داد: نکته دیگر فروش سازمان یافته غیررسمی یعنی به صورت قاچاق در وسط دریا با قیمت ارزان خواهد بود. اگر قیمت جهانى نفت اندکى افزایش یابد نیز به سود آمریکا خواهد بود زیرا نفت شیل آن کشور قابلیت رقابت بیشترى پیدا مى کند و جاى نفت ایران را خواهد گرفت. راه دیگر دور زدن تحریم ها همین فروش ارزان و نسیه فروشى توسط واسطه هاى داخلى است که موجب ارزان فروشى و مفاسدى مى شود که قبلاً آزموده ایم.

مجلسی در پاسخ به این سئوال که آیا کشور هایی مانند چین و هند زیر بار تحریم ها میروند؟، گفت: چین و هند با احتیاط و توسط شرکت هاى واسط تجارت، قاچاق ارزان و بلوکه کردن بهاى آن را ترجیح مى دهند که معادل آن به صادرات خود بیفزایند. آنها مجبور به أطاعت امر آمریکا نخواهند بود اما سختگیرى خواهند کرد.

این تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به تبعات احتمالی تصمیم دولت امریکا برای بازار نفت و همچنین شخص ترامپ اظهار داشت: ممکن است در کوتاه مدت چند دلار افزایش پیدا کند اما ارزان فروشى ایران بهاى آن را تعدیل خواهد کرد. همان طور که اشاره شد به آمریکا فرصت خواهد داد که جاى بازار ایران را بگیرد.

https://ipna.news/137673کپی شد!