استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند PSM در پتروشیمی های هلدینگ خلیج فارس

خورنا|باقر گل فر:برنامه ریزی و اجرای استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند PSM در شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس با جدیت در حال انجام است.

محمد علی خادمیان رییس کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت هلدینگ خلیج فارس در مورد برنامه‌های این مجموعه در سال جاری گفت: بعد از انجام ممیزی خارجی در مجتمع های تولیدی در سال جاری قصد داریم تا طرح ها را نیز با محوریت ایمنی و آتش نشانی ممیزی کنیم و برنامه بعدی پیگیری استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند PSM را در واحد‌های تولیدی خواهد بود ودر این مسیر از سال گذشته کارگروه ها شکل گرفته و در حال کار هستند.

وی افزود: یکی از اصلی ترین برنامه‌هایHSE شرکت هلدینگ خلیج فارس در سال گذشته ممیزی واحد‌های تولیدی با محوریت ایمنی و آتش نشانی با استفاده از مشاوران اروپایی و آفریقای جنوبی بود که گزارش های خوبی نیز تهیه شد.

خادمیان در مورد بارندگی های اخیر در مناطق پتروشیمی خاطر نشان کرد که در ابتدا برای پتروشیمی لردگان و ایلام نگرانی های وجود داشت اما در حال حاضر بر اساس گزارش تیم مدیریت بحران با هیچ مشکلی مواجه نیستیم و پتروشیمی ها عسلویه و ماهشهر نیز ایمن هستند.

رییس کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت هلدینگ خلیج فارس در مورد برنامه ممیزی مجتمع‌های تولیدی گفت: تمام مجتمع ها توسط مشاوران خارجی اروپایی و آفریقای جنوبی ممیزی شدند و گزارش های کاملی تهیه شد و نتایج بدست آمده در دستور کار واحد‌ها قرار گرفت و ما بصورت ماهیانه بر اجرای آن نظارت داریم.به لحاظ شاخص عملکردی در حوزه HSE سال گذشته یکی از بهترین سالهای هلدینگ خلیج فارس بود و در هیچکدام از واحدها حادثه جدی رخ نداد

خادمیان در مورد استفاده از فناوریهای نوین مانند نانو در فرآیند واحد‌های تولیدی شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس گفت: این فناوری ها در حوزه HSE  و ایمنی خیلی ورود نکرده و در زمینه تولید توسعه یافته است بنابراین در مورد استفاده از فناوری نانو در فرآیند تولید، مهندسی تولید باید تصمیم بگیرد اما با توجه به الویت بندی هلدینگ خلیج فارس نسبت به استقرار PSM در واحد‌های تولیدی، فناوری نانو در اولویت نیست.

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی فرآیند نخستین بار در سال ۱۹۹۱ و توسط سازمان OSHA آمریکا معرفی و پس از آن مدل­ های مختلفی جهت استقرار این سیستم پیشنهاد گردید ، که در حال حاضر بهترین و کامل­ ترین راهنمای استقرار PSM، مدل ۲۰ عنصری CCPS می­باشد که دارای ۴ رکن اصلی، تعهد به ایمنی فرآیند، درک خطرات و ریسک، مدیریت ریسک و یادگیری از تجربیات است.

https://ipna.news/137627کپی شد!