ثبت رکوردهای جدید تولید در پتروشیمی های غرب کشور

خورنا|باقر گل فر:مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ثبت رکورهای جدید تولید در پتروشیمی های غرب کشور خبر داد.

قدرت الله فرج پور مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۶ اسفند ماه مجتمع پتروشیمی لرستان نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۵ درصد، پلیمر کرمانشاه ۸درصد ،کردستان۱۸درصد و مهاباد ۸ درصد رشد تولید را محقق کردند و محصولات پلیمری خود را افزون بر عرضه در داخل کشور به کشورهای مختلف صادر کردند.

وی افزود: پتروشیمی ایلام نیز بر اساس برنامه ریزی های خود فعالیت مطلوبی را داشت و در نیمه دوم سال آینده با تولیدی شدن واحد الفین ایلام، شاهد تأمین بخشی از اتیلن مورد نیاز این مجتمع از این واحد خواهیم بود.

فرج پور افزود: در سال ۹۷ پتروشیمی کاویان به عنوان تأمین کننده اصلی خوراک خط لوله اتیلن غرب، رشد ۳۶درصدی تولید اتیلن را به ثبت رساند و بدین ترتیب پتروشیمی های واقع درمسیر این خط توانستند اتیلن بیشتری دریافت کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اتیلن مورد نیاز مجتمع های متصل به خط اتیلن غرب، عمدتاًتوسط پتروشیمی کاویان تأمین می­ شود و در راستای اولویت دهی به نیاز داخل کشور، دیگر مجتمع های الفینی منطقه عسلویه نیز در زمان­ هایی که اتیلن مازاد داشته باشد، به خط تزریق می­ شوند. همچنین در آینده نزدیک با راه اندازی واحد الفین مجتمع پتروشیمی ایلام، به تدریج وابستگی این مجتمع به خط غرب کاهش خواهد یافت.

https://ipna.news/136694کپی شد!