مجتمع بندری امام خمینی(ره) مسافران نوروزی را در اماکن بندری سکونت داد

خورنا|باقر گل فر:اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به منظور در امان ماندن مهمانان و مسافران نوروزی از گزند خطرات و آسیب های احتمالی ناشی از وضعیت جوی نامساعد، آنان را در اماکن بندری جای داد.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، در پی هشدار وضعیت جوی نامساعد و احتمال بروز خطرات بر اثر وزش تندباد، سیلاب و مواج شدن خلیج فارس، این اداره کل ضمن تخلیه گردشگاه های مشرف به سواحل، آن دسته از مهمانان و مسافران نوروزی را که در این نقاط اقامت داشتند، به سمت مجتمع بندری هدایت کرده و آنان را در اماکن بندری سکنی داد.

همچنین اتخاذ تمهیدات ایمنی از جمله ممنوعیت انجام هر گونه گردش قایق های تفریحی در سواحل آب های خورموسی و ارتقای میزان امادگی در برابر احتمال وقوع حوداث غیرمترقبه از جمله  دیگر اقدامات این اداره کل به شمار  می آید.

یادآور می شود ستاد استقبال از مهمانان نوروزی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به منظور معرفی ظرفیت ها و توانمندی های مجتمع بزرگ بندری امام خمینی(ره) به مهمانان و مسافران نوروزی مجموعه ای از خدمات رفاهی و فرهنگی در مبادی ورودی این مجتمع بندری طی ایام تعطیلات نوروزی ارائه می کند.

https://ipna.news/136663کپی شد!