به مناسبت فرارسیدن هفته نیکوکاری و عید نوروز بسته های حمایتی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) توسط پتروشیمی بندرامام اهداء شد

خورنا|باقر گل فر:شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام به مناسبت فرارسیدن هفته نیکوکاری و عید نوروز به جمعی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بسته های حمایتی اهداء نمود.

شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی خود و به مناسبت فرارسیدن هفته نیکوکاری و عید نوروز ، بسته های حمایتی را برای یک هزار و ۹۰۰ خانواده تهیه نمود و  برای توزیع به کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ماهشهر ، بندرامام خمینی (ره) و چمران  تحویل داده شد.

گفتنی است بسته های حمایتی مذکور متشکل از مواد غذایی و پوشاک بوده که شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام تعداد ۱۰۰۰ بسته حمایتی برای شهرستان ماهشهر و روستاهای اطراف ، تعداد ۶۵۰ بسته حمایتی برای بندرامام خمینی (ره) و تعداد ۲۵۰ بسته حمایتی برای شهر شهید چمران تهیه نمود که با مشارکت و نظارت کمیته امداد امام خمینی (ره) و دفاتر امامان جمعه منطقه توسط اداره روابط عمومی پتروشیمی بندرامام به  مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) اهداء خواهد شد.

شایان ذکر است شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام همواره در حوزه مسئولیت های اجتماعی و انجام امور عام المنفعه و خداپسندانه پیشرو بوده و در همین راستا در سال جاری با رویکرد حمیدرضا رستمی  مدیریت ارشد سازمان و همچنین حمایت و مصوبه هیات مدیره شرکت  برای اولین بار بسته های حمایتی مذکور را در مقیاس بزرگ تهیه و توزیع کرد.

 

https://ipna.news/136355کپی شد!