پایان موفقت آمیز پروژه ارتقاء واحد تولید پارازایلین در پتروشیمی نوری

خورنا|باقر گل فر:تقی صانعی، مدیر عامل شرکت پتروشیمی نوری:پروژه ۹۰۰۰ میلیارد ریالی ارتقاء برجهای جذب واحد تولید پارازایلین پس از چهار ماه تلاش بی وقفه و شبانه روزی و در آستانه سال جدید، با تولید محصول پارازایلین؛ با موفقیت و بدون حادثه به اتمام رسید.

در حال حاضر تنها دو شرکت فرانسوی و آمریکایی صاحبان لیسانس واحد تولید پارازایلین در جهان به شمار می آیند .واحد تولید پارازایلین یکی از واحدهای مهم و کلیدی در سود آوری مجتمع های پتروشیمی آروماتیک است.این واحد دارای یکی از پیچیده ترین فرایندهای شیمیایی است و به همین دلیل قیمت پارازایلین در مقایسه با ایزومرهای دیگر آن مثل ارتوزایلین از ارزش بالاتری برخوردار است.

در حال حاضر تولید این محصول در پتروشیمی نوری با ظرفیت بیش از ۷۵۰۰۰۰ تن در سال و در مجتمع پتروشیمی اصفهان با ظرفیت تولید ۴۴۰۰۰ تن در سال صورت می پذیرد .در تولید پارازایلین از غربالهای مولکولی با قطر حدود۳/۰ میلیمتر استفاده می شود که مساحت خلل و فرج هر یک از آنها بیش از یک زمین فوتبال است.عمر مفید این غربالها در حدود ۱۰ سال بوده و بعد از آن می بایست این غربالها تعویض گردد.

در مجتمع پتروشیمی نوری به دلیل سپری شدن عمر مفید غربالهای مولکولی، تولید پارازایلین از حدود ۲۰۰۰ تن در روز به ۱۲۰۰ تن کاهش یافته بود.

از سالهای پیش برنامه ریزی لازم برای خرید غربالهای مولکولی و ارتقاء طراحی و خرید تجهیزات لازم در جهت اصلاح طراحی خریداری و در انبار مجتمع نگهداری شده بود.

طبق برنامه ریزی های انجام شده و جلسات برگزار شده با شرکت اروپایی،صاحب لیسانس ، قرار شد در مهر ماه ۱۳۹۷ عملیات تعویض و انجام اصلاحات طراحی با حضور کارشناسان اروپایی انجام گردد.شرکت اروپایی دارای حدود بیست واحد تولید پارازایلین در جهان هستند که به دلیل پیچیدگی این واحدها تاکنون عملیات بهبود ساختار طراحی این واحدها و همچنین عملیات بارگیری و تعویض غربالهای مولکولی تنها با حضور متخصصان آن شرکت انجام شده است.

در مهر ماه امسال در شرایطی که این شرکت کلیه برنامه ریزی های لازم برای انجام این پروژه را انجام داده بود ، ناگهان شرکت اروپایی اعلام نمود که به دلیل تحریم های یک جانبه ایران توسط آمریکا ، آن شرکت نمیتواند در پروژه مذکور با ایران همکاری نماید.

با توجه به شرایط پیش آمده جلسات متعددی با مدیران شرکت هلدینگ خلیج فارس و همکاران شرکت پتروشیمی نوری برگزار شد که محور این جلسات ، انجام پروژه مذکور بدون حضور شرکت صاحب لیسانس بود.در این جلسات علی رغم عدم حضور کارشناسان شرکت صاحب لیسانس ، تمام ریسکهای پیش رو شناسایی و برای هرکدام از ریسکها ، برنامه عملیاتی یک ماهه در خصوص انجام آنها مشخص گردید.

این پروژه پیچیده کلیدی ۲۰ آبانماه و در یک برنامه زمانبندی ۱۳۰ روزه آغاز شد و در کنار آن جهت دقت و تسریع در انجام پروژه و همچنین رعایت نمودن نکات ایمنی ، جلسات فنی بصورت روزانه برگزار و مسایل و مشکلات پیش روی پروژه بررسی و نسبت به رفع مشکلات مذکور پیگیریهای لازم انجام گرفت.

پس از حدود چهار ماه تلاش بی وقفه ، خستگی ناپذیر و شبانه روزی، پتروشیمی نوری توانست این پروژه حساس و استراتژیک را بدون حادثه با موفقیت به پایان برسانند.

مجتمع پتروشیمی نوری توانسته بود در طول انجام این پروژه تولید محصولات خود را همچنان بر قرار نگه داشته و به جای پارازایلین محصول مخلوط زایلین و ریفورمیت A92 را تولید و به فروش برساند.

امیدوارم با تحقق اهداف مهم این پروژه ، شرکت پتروشیمی نوری بتواند در شرایط بهتری به استقبال سال جدید رفته و روزهای روشنی را از نظر رشد اقتصادی و تولید مستمر در سال ۱۳۹۸ شاهد باشد.

https://ipna.news/136348کپی شد!