طرح ساماندهی و زنده گیری سگ های ولگرد در سطح مجتمع پتروشیمی بندرامام

خورنا|باقر گل فر:پتروشیمی بندرامام با مشارکت انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست برای اولین بار در صنعت پتروشیمی کشور طرح ساماندهی و زنده گیری سگ های ولگرد را با رعایت استانداردهای بین المللی در سطح مجتمع خود اجرا کرد.

شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام به منظور رعایت مسائل بهداشتی و زیست محیطی و همچنین در راستای حمایت از حقوق حیوانات طرح ساماندهی و زنده گیری سگ های ولگرد را در محدوده تمامی سایت های صنعتی ، واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی مجتمع خود توسط ۲ اکیپ سه نفره به همراه نماینده ای از  انجمن حمایت از حیوانات با نظارت ادارات شهرداری صنعتی ، بهداشت و محیط زیست پتروشیمی بندرامام به مرحله اجرا رساند.

گفتنی است در طرح زنده گیری سگ ها از روش های پیشرفته و بروز استفاده می شود و این روش  بوسیله دادن غذا و ایجاد اعتماد با حیوان انجام می گردد که در آن حیوان هیچگونه آزار و اذیتی نمی بیند .

می توان افزود پس از جمع آوری ، در ابتدا سگ ها بوسیله رنگ بنفش کد گذاری و  به نقاهتگاه انتقال داده می شوند و پس از انجام فرآیند شناسایی در نهایت با جمع آوری تمامی مشخصات آنها برای هر حیوان یک شناسنامه صادر خواهد شد.

شایان ذکر است شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام همواره در مباحث  زیست محیطی و بهداشتی فعالیت ، مشارکت و حمایت های بسیاری نموده است که طرح جمع آوری و زنده گیری سگ ها که برای اولین بار در صنعت پتروشیمی کشور و منطقه ماهشهر انجام پذیرفت را می توان یکی دیگر از این فعالیت ها محسوب کرد.

 

https://ipna.news/136263کپی شد!