سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بعنوان برترین سازمان منطقه ویژه کشور در تامین زیرساخت های صنعتی انتخاب شد

خورنا|باقر گل فر:سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، برترین سازمان منطقه ویژه در تامین زیر ساختهای صنعتی کشور شد.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، این سازمان در اجلاس طرح انتخاب ملی به عنوان برترین سازمان منطقه ویژه کشور در تامین زیرساختهای صنعتی معرفی شد.

اجلاس استراتژی های توسعه خدمات و تولیدات و صادرات برترین شرکتهای ایران با عنوان اجلاس طرح انتخاب ملی روز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه در مزکز همایشهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

این اجلاس با چهار محور اصلی، توسعه تولیدات صادرات محور، فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت ساختمان، مسکن و مناطق آزاد، بررسی های فرصتهای اقتصادی سوریه برای حضور پیمانکاران ایرانی و معرفی راهکارهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی از تولید کنندگان و پیمانکاران برگزار شد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با اهدای لوح تقدیر و تندیس این اجلاس به مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از این سازمان تقدیر کرد.

ایجاد شبکه خوراک و محصول گسترده، خطوط ریلی منطقه  جهت تسهیل صادرات، احداث ۷  اسکله تخصصی با ظرفیت ۱۵ میلیون تن بارگیری در سال و خدمات تخصصی آتش نشانی و اطفای حریق صنعتی، اورژانس و طب صنعتی زیر ساخت ها و ظرفیت های موجود در منطقه جهت سرمایه گذاران از جمله زیرساختهای ایجاد شده توسط سازمان منطقه ویزه اقتصادی پتروشیمی از بدو تاسیس است.

https://ipna.news/136209کپی شد!