تناقض گویی تاپیکو در آستانه سفر وزیر برای فریب نمایندگان‌ خوزستان

درپی انتشار خبر خورنا با عنوان “تاپیکو پاشنه‌ی آشیل وزارت کار” که انتصابات در شرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ‌ در مخالفت با وعده‌های وزیر و ۱۸ نماینده خوزستان را بررسی کرده بود، صبح امروز و در آستانه سفر وزیرکار به خوزستان، هلدینگ تاپیکو با انتصاب عطاآبادی‌ به سمت مدیرعاملی پتروشیمی ورشکسته آبادان و نام‌نیک (درپی قبول استعفای امین بیانک) به سرپرستی پتروشیمی غدیر، اعلام‌ کرد این انتصابات در راستای بومی گزینی و دستورات وزیر انجام شده است.

اما؛ با نگاهی به دیگر انتصابات این هلدینگ مهم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می‌توان به وضوح تناقض در گفته های تاپیکو را مشاهده کرد. آنها طی ماه‌های اخیر و کاملا در تضاد با دستورات وزیر و خواسته نمایندگان خوزستان، علیرضا بنی اسدی بی تجربه را به عضویت هیات مدیره و محمدرضا‌ علیمردان اصفهانی و پروازی که در مجموعه پتروشیمی‌ تا کنون تجربه ای نداشته را به عنوان مدیرعامل پتروشیمی فارابی منصوب کرده بودند.

این هلدینگ همزمان سرپرست بومی و ساکن منطقه این مجتمع پرچالش را که بیش از ۲۷ سال سابقه در آن مجموعه داشته را پس از طی ۱۱ ماه سرپرستی و حل بسیاری از مشکلات این کارخانه قدیمی کنار گذاشته بود.

مخدومی همچنین نصراله‌زاده خراسانی و بدون تخصص که گفته می‌شود از نزدیکان نوروززاده مدیرعامل سابق شستا و پیوندی رئیس هیات مدیره تاپیکو است را طی هفته اخیر به عضویت موظف پتروشیمی غدیر که این روزها بیش از هر زمان دیگر به متخصص نیاز دارد، درآورده بود.

با نگاهی به انتصابات اخیر هلدینگ تاپیکو، به خوبی تناقض در گفتار و عمل مدیران این هلدینگ مهم شستا را می‌توان مشاهده کرد و می‌بایست منتظر‌ سفر امشب وزیر تعاون به خوزستان‌ و واکنش نمایندگان و استاندار در مواجهه با وعده‌های سرخرمن شریعتمداری که مستقیما متوجه زیرمجموعه اوست، ماند!

https://ipna.news/134992کپی شد!