نشست چالش های طب صنعتی شرکت های منطقه ویژه در پتروشیمی اروند برگزار شد

جلسه ارائه راهکارجهت بهبود فرآیند خدمات رسانی و افزایش رضایت مندی کارکنان شرکت های منطقه ویژه در خصوص مسائل درمانی و بهداشتی برگزار شد.

در جلسه چالش های طب صنعتی، هماهنگی های بیشتر در زمینه معاینات طب کار و آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

این گزارش می افزاید: این جلسه که به میزبانی شرکت پتروشیمی اروند و با حضور دکتر نیسی و رضایی از بهداشت و درمان و نماینده های شرکت های پتروشیمی های کارون، بوعلی، فجر، تندگویان، خوزستان، عملیات غیر صنعتی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد، تصمیمات مشترکی در خصوص مسائل درمانی و بهداشتی کارکنان شرکت ها گرفته شد.

کاهش مدت زمان نوبت دهی، آزمایشات طب کار، از جمله موضوعاتی بود که با هدف بهبود شرایط درمانی کارکنان شرکت در این جلسه مطرح و بررسی شد.

 

https://ipna.news/134845کپی شد!