چهارمین ممیزی استاندارد امنیت اطلاعات در پتروشیمی فجر

خورنا|باقر گل فر:دومین دوره اساسی از چهارمین ممیزی استاندارد امنیت اطلاعات(ISMS) توسط گروه ممیزی کننده و نمایندگان مرکز راهبردی “افتا” در پتروشیمی فجر انجام شد.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر: چهارمین ممیزی سیستم امنیت اطلاعات این شرکت مبتنی بر استاندارد ISO27001 توسط گروه ممیزی و نمایندگان مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، در روزهای ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه انجام شد.

این گزارش می افزاید: پس از ممیزی فرایندهای مدیریتی،سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت و همچنین بررسی مدیریت منابع انسانی در حوزه امنیت اطلاعات،گروه ممیزی، پتروشیمی فجر را برای دریافت گواهینامه اساسی استاندارد توصیه نمودند.

گفتنی است از سال ۱۳۹۳ پتروشیمی فجر در جهت مدیریت علمی و فرایندی امنیت اطلاعات،هر ساله موفق به دریافت استاندارد ISMS شده است.

https://ipna.news/134843کپی شد!