پتروشیمی فجر میزبان معاون مدیرعامل بانک ملت

خورنا|باقر گل فر:معاون مدیر عامل بانک ملت و هیئت همراه از پتروشیمی فجر بازدید کردند.

پتروشیمی فجر ،میزبان معاون مدیرعامل بانک ملت و هیئت همراه بود.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر: محمد اخلاقی معاون مدیر عامل بانک ملت، به همراه هیاتی از مدیران ستادی ،استانی و شهرستانی بانک ،با غلامعلی زالخانی مدیرعامل پتروشیمی فجر به گفتگو نشستند.

این دیدار که چهارشنبه ۲۴ بهمن در ناحیه ۲ پتروشیمی فجر انجام گرفت، طرفین ضمن بررسی همکاری های متقابل، راههای توسعه همکاری دوجانبه را مورد بحث قرار دادند.

https://ipna.news/134593کپی شد!