کارگاه آشنایی اصول فرماندهی صحنه حادثه در پتروشیمی فجر

خورنا|باقر گل فر:به منظور توانمندسازی و آمادگی تیم مدیریت صحنه حادثه پتروشیمی فجر و در ادامه برنامه های توسعه مدیران، کارگاه عملی دو روزه آشنایی اصول فرماندهی صحنه حادثه برای تیم فرماندهی حادثه (ICS) برگزار شد.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر، بمنظور توانمند سازی و آمادگی تیم مدیریت صحنه حادثه پتروشیمی فجر دوره دو روزه آشنایی با اصول فرماندهی صحنه حادثه بر اساس الگوهای ICS 200-300-400 شامل مشخصات و ویژگی های سیستم فرماندهی، ارزیابی صحنه حادثه، طرح ریزی و حمایت لجستیکی  در روزهای ۲۳  و ۲۴ بهمن ماه در سالن همایش برگزار شد.

پیش از این علاوه بر تمرین های عملی مدیریت بحران و فرماندهی حادثه، دوره آموزشی ICS 100 در پتروشیمی فجر برگزار شده است.

سیستم فرماندهی رویداد (حادثه) یک ابزار سیستمی برای فرماندهی ،کنترل و پاسخ به انواع حوادث است.

 

https://ipna.news/134591کپی شد!