رشد ۷۰درصدی فروش پتروشیمی فن‌آوران

پتروشیمی فن‌آوران در بازه ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به میزان ۴۰۵ هزار و ۸۹۹ تن از محصولات خود (شامل متانول، اسید استیک، منواکسیدکربن و محصولات فرعی) را در بازارهای داخلی به فروش رساند و از این محل ۱۸ هزار و ۹۱۸ میلیارد ریال درآمد کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، در این بازه زمانی این شرکت توانست ۷۴۹ هزار و ۳۷۷ تن از محصولات صادراتی خود (شامل متانول و اسید استیک) را در بازارهای خارجی به فروش برساند و از این محل درآمدی ۳۶ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریالی به‌دست آورد.

در نهایت باید اشاره کرد مجموع درآمد پتروشیمی فن‌آوران در بازه زمانی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ از محل فروش داخلی و خارجی محصولات خود به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال بود. در بازه زمانی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ حجم فروش داخلی پتروشیمی فن‌آوران با ۱۳ درصد کاهش همراه بود، اما به لطف افزایش نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۰، درآمد حاصل از فروش داخلی شرکت با ۸۸ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بود. همانند فروش داخلی، حجم فروش صادراتی  پتروشیمی فن‌آوران نیز در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ با کاهش همراه بود. درآمد حاصل از فروش صادراتی شرکت در بازه زمانی ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ به میزان ۵۸ هزار و ۳۲۸ میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ به میزان ۶۰ درصد افزایش داشته است.  مجموع درآمدهای پتروشیمی فن‌آوران در بازه زمانی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به میزان ۹۴ هزار و ۲۸ میلیارد ریال بود که به‌رغم کاهش در حجم فروش و به دلیل افزایش نرخ محصولات در سال ۱۴۰۰ افزایشی ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.