کارکنان شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی از میزان پرداخت بک‌پی طرح طبقه بندی ناراضی هستند

نیروهای پیمانکار شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی بندرماهشهر از نحوه محاسبه و واریز بک‌پی مربوط به طرح طبقه بندی خود ناراضی و نسبت به مقدار آن معترض هستند.

به‌گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، نیروهای پیمانکار شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی از نحوه محاسبه و کاهش میزان پرداخت بک پی نسبت به مقدار واقعی آن ناراضی هستند.

یکی از کارکنان پیمانکار این شرکت در مصاحبه با ایپنا گفت: میزان واریزی حقوق نیروهای پیمانکار بسیار کم بوده و با نیروهای قراردادی اختلاف بسیار زیادی دارد، در صورتی که این روش پرداخت درست نیست.

وی افرد: واریزی نیروهای قراردادی در مواردی تا ۳ برابر نیروهای پیمانکار پرداخت شده است که طبق قانون نمی بایست اینگونه باشد.

گفتنی است مدیرعامل جدید شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی در اولین روز کاری خود قول پیگیری و حل این مشکل را داده است.