پتروشیمی غدیر در فرابورس درج شد

شرکت پتروشیمی غدیر با نماد "شغدیر" در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، شرکت پتروشیمی غدیر با نماد “شغدیر” در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
با توجه به موافقت هیات پذیرش اوراق بهادار در جلسه ۲۶ شهریور ۹۹ با پذیرش سهام شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه مزبور از سوی آن شرکت، از تاریخ ۱۶ اسفند ۹۹ شرکت پتروشیمی غدیر در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
این شرکت به عنوان پانصد و هشتاد و پنجمین شرکت پذیرفته شده در ﺑﺨﺶ “ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی”، گروه “مواد شیمیایی اساسی” و ﻃﺒﻘﻪ “تولید پلاستیک اولیه ولاستیک ترکیبی” با کد صنعت «۴۴۱۳» و نماد ” شغدیر، SHEGHADIR” درج شده است.