افزایش سود هر سهم «پترول» چشمگیر بود

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۳ هزار و ۶۶۶ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۷۳ ریال اعلام شده بود، افزایش ۸۸۳ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با سرمایه ثبت شده ۲۰ هزار میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال، صورت‌های مالی میان دوره ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در دوره یاد شده، مبلغ ۹۱ هزار و ۶۵۱ میلیارد و ۳۰۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳ هزار و ۶۶۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۸۸۳ درصدی برخوردار است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۵ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۸۱۳ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

پترول در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اردیبهشت ۹۹، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۷ هزار و ۴۵۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب ۳۷۳ مبلغ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.