تجمع اعتراضی روز سوم‌کارکنان‌مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی/ وزارت نفت پاسخگوی معترضین نیست

در حالی سومین روز اعتصاب و تجمع کارکنان قراداد مدت موقت سازمان منطقه ویژه در حال انجام‌است، تا کنون هیچ نهادی پاسخی مشخص به اعتراض آنان نداده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، سکوت غیرقابل توجیه وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به اعتراض کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی همچنان ادامه دارد.

حال که بیش از ۱۰ سال حق خواهی، دیوان عدالت اداری رای به نفع کارکنان داده، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدامی در این خصوص انجام نداده تا اعتراض کارکنان همچنان پابرجا بماند.

سومین روز متوالی تجمع اعتراضی در مقابل دفتر مرکزی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندرماهشهر با تجمع عده کثیری از کارکنان‌مدت موقت صورت گرفت.