پتروشیمی‌ها و معاملات در بورس‌کالایی که زیر ذره‌بین رفت

در هفته گذشته شاهد عرضه ۴.۶۲۲ تن محصولات پلی پروپیلن در گرید های مختلف از سوی شرکت پتروشیمی مارون بودیم که با تقاضای ۵.۹۴۲ تنی مشتریان و حجم معاملات ۳.۸۰۶ تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ بهمن ماه با افزایش ۱.۳۴۲ تنی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، در هفته گذشته شاهد عرضه ۴.۶۲۲ تن محصولات پلی پروپیلن در گرید های مختلف از سوی شرکت پتروشیمی مارون بودیم که با تقاضای ۵.۹۴۲ تنی مشتریان و حجم معاملات ۳.۸۰۶ تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ بهمن ماه با افزایش ۱.۳۴۲ تنی همراه بود.
قیمت میانگین هر تن پلی پروپیلن در هفته گذشته با رشد ۱۸.۶ درصدی نسبت به هفته منتهی به ۳۰ بهمن ماه به ۳۷۹.۲۸۸ هزار ریال در هر تن و ارزش معاملات این محصول در هفته گذشته به یک هزار و ۴۴۳ میلیارد و ۵۷۲ میلیون ریال رسید.
همچنین در هفته گذشته شاهد عرضه ۲.۷۲۸ تن محصول پلی اتیلن سنگین در گرید های مختلف بودیم که با تقاضای ۱.۱۰۰ تنی و حجم معاملات ۸۸۰ تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ بهمن ماه با کاهش ۱.۸۴۸ تن همراه شد. نرخ میانگین ثبت شده برای این محصول به ۲۲۷.۸۶۲ هزار ریال در هر تن رسید و ارزش معاملات نیز به ۱۹۰ میلیارد و ۴۹۳ میلیون ریال رسید.
جدول معاملات محصولات اصلی شرکت پتروشیمی مارون در هفته گذشته و همچنین نمودار ماه های اخیر نرخ محصولات پلی پروپیلن این شرکت ارائه شده است.