انجام تعمیرات اضطراری کوتاه‌مدت در پتروشیمی امیرکبیر با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در حال انجام است/ هیچ نیرویی از مناطق قرمز جذب نشد

تعمیرات کوتاه مدت ضطراری که در پتروشیمی امیرکبیر آغاز شده و بنا به ضرورت و به‌جهت جلوگیری از توقف تولید و با رعایت بالاترین ضرایب کنترل شیوه‌نامه‌های بهداشتی و در فضای باز صورت می‌گیرد، همچنین در تامین نیرو از شهرهای با وضعیت قرمز نیز هیچ جذب نیرویی انجام نشده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، اورهال اساسی پتروشیمی‌امیر‌کبیر نیز به زمان دیگری موکول شده و هم اکنون صرفاً تعمیرات اضطراری کوتاه‌مدت جهت جلوگیری از توقف تولید انجام خواهد شد.

جداسازی در ورود و خروج به مجتمع، تامین سرویس جداگانه‌ی ایاب و ذهاب، تامین اقلام بهداشتی فردی، اطلاع‌رسانی محیطی، تب‌سنجی قبل از ورود، حضور مستمر نیروهای اداره بهداشت شرکت و ارائه گزارش روزانه و … از‌جمله موارد رعایت شده در این تعمیرات کوتاه مدت خواهد بود.

مکاتبات لازم با اداره بهداشت منطقه بندرماهشهر در مورد لزوم انجام تعمیرات اضطراری کوتاه مدت و برنامه‌ریزی برای کنترل شیوع کرونا با رعایت شیوه‌نامه‌ها و پروتکل‌های بهداشتی برای کارکنان نیز انجام گرفته است.

همچنین تعمیرات اضطراری کوتاه مدت مربوط به مواردی است که در فضای باز قرار دارد و با این وجود به شکلی برنامه‌ریزی شده تا دستورالعمل ۵۰ درصد حضور به نسبت کل شاغلان شرکت رعایت شود.