دومین رویداد حمایت از ساخت داخل درصنعت پتروشیمی/گام بلند برای خودکفایی ملی در ساخت و بهره برداری از واحدهای الفینی

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی برای دستیابی به دانش فنی طراحی واحدهای الفینی در دومین رویداد حمایت از ساخت ‏داخل در صنعت پتروشیمی یک تفاهم همکاری امضا کرد.‏

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ستاد خبری دومین همایش و نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، در آخرین روز از این نمایشگاه ‏صفرعلی بابایی مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با انستیتو الفین دانشگاه تربیت مدرس تفاهمنامه سه ساله توسعه همکاری‌ها ‏در جهت دستیابی به دانش فنی طراحی واحدهای الفینی و خودکفایی ملی در ساخت و بهره‌برداری از این واحدها را امضا کرد.‏