مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تیم ضدعفونی این سازمان را اخراج کرد

تیم ضدعفونی کرونا پس از یک‌سال فعالیت در سازمان منطقه ویژه با شروع پیک چهارم کرونا اخراج شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، ۱۱ عضو این‌تیم که همگی بومی شهرستان بندرماهشهر می باشند پس‌از یک‌سال تلاش و حضور در مناطق آلوده جهت‌سم پاشی در دوران اوج کرونا از امروز با دستور امید شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اخراج شدند.

این‌افراد که در اسفند ۱۳۹۸ و با شیوع کرونا در کشور به منظور ضدعفونی امکان‌و معابر استخدام شدند، پس از یک سال تلاش نه تنها به طریقی جذب در مجموعه های مختلف نشدند، در زمان پیک چهارم که شاهد گسترش کرونا در منطقه هستیم اخراج شدند.

لازم به ذکر است اعتراضات نیروهای قراردادی و پیمانکاری سازمان منطقه ویژه همچنان پابرجاست و تمام کارکنان‌منتظر تحقق وعده های مدیریت این سازمان می باشند.