مجتمع پتروشیمی خراسان به مدار تولید بازگشت

خراسان شمالی مجتمع پتروشیمی خراسان به مدار تولید بازگشت.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، دستگاه بویلر مجتمع پتروشیمی خراسان طی هفته گذشته دچار ترکیدگی شد که مجتمع پتروشیمی برای انجام تعمیرات تولید را متوقف کرد.

بخش دچار ترکیدگی شده با استفاده از تجهیزات و قطعات داخلی و توان مهندسان و متخصصان داخل دچار رفع نقص شد و به مدار تولید بازگشت.

گفتنی مجتمع پتروشیمی خراسان محصول اوره، آمونیاک و کریستال ملامین را تولید می کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.