برگزاری جشن انقلاب در پتروشیمی اروند با آغاز دهه فجر