هنر نه گفتن در زندگی و مدیریت

هنر «نه گفتن» در زندگی و مدیریت

چرا با «نه گفتن» احساس گناه می‌کنید ؟ آدم های خوب می‌توانند ، نه بگویند . راهکارهایی برای تقویت «نه گفتن» . به جنبه‌های مثبت « نه گفتن » توجه کنید . ‌

روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر
📞 ۰۲۱-۸۷۷۵۰
🌐 www.akpc.ir
🌐 www.instagram.com/amirkabir.petro‌
‌‌