گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا

قیمت میانگین هر تن پلی پروپیلن در هفته گذشته با افت ۱۱ نسبت به هفته منتهی به ۲ بهمن ماه به ۲۹۲.۲۳۴ هزار ریال در هر تن و ارزش معاملات این محصول در هفته گذشته به ۴۹۱ میلیارد و ۳۰۶ میلیون ریال رسید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،در هفته گذشته شاهد عرضه ۴.۸۴۰ تن محصولات پلی پروپیلن در گرید های مختلف از سوی شرکت پتروشیمی مارون بودیم که با تقاضای ۶.۷۵۴ تنی مشتریان و حجم معاملات ۴.۶۲۰ تنی مواجه گردید که نسبت به هفته منتهی به ۲ بهمن ماه با افزایش ۳.۰۶۹ تنی همراه بود.
قیمت میانگین هر تن پلی پروپیلن در هفته گذشته با افت ۱۱ نسبت به هفته منتهی به ۲ بهمن ماه به ۲۹۲.۲۳۴ هزار ریال در هر تن و ارزش معاملات این محصول در هفته گذشته به ۴۹۱ میلیارد و ۳۰۶ میلیون ریال رسید.
همچنین در هفته گذشته شاهد عرضه ۲.۷۲۸ تن محصول پلی اتیلن سنگین در گرید های مختلف بودیم که با تقاضای ۱.۲۳۲ و حجم معاملات ۱.۰۱۲ تنی مواجه گردید که نسبت به هفته منتهی به ۲ بهمن ماه افزایش ۷۹۲ تنی را نشان می دهد. نرخ میانگین ثبت شده برای این محصول به ۲۰۲.۸۳۳ هزار ریال در هر تن رسید و ارزش معاملات نیز به ۴۹ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال رسید.
در جداول فوق معاملات محصولات اصلی شرکت پتروشیمی مارون در هفته گذشته و همچنین نمودار ماه های اخیر نرخ محصولات پلی پروپیلن این شرکت ارائه شده است.