اخذ مجوز اجرای یک طرح MTP از شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مدیر عامل هلدینگ پتروفرهنگ گفت: به تازگی مجوز اجرای یک طرح MTP را از شرکت ملی صنایع پتروشیمی دریافت کرده ایم تا بخشی از متانول تولیدی به جای صادرات در کشور مصرف شود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، مرضیه شاهدایی، مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ در نشست تخصصی «مازاد تولید متانول، آثار قیمتی و تکمیل زنجیره ارزش» عصر روز چهارشنبه (هشتم بهمن‌ماه) در دومین روز از ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو به ریاست  معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت پتروشیمی برگزار شد، با اشاره به افزایش تولید متانول در کشور، گفت: با فناوری‌های موجود برای تبدیل متانول به محصولات دیگر می‌توان این زنجیره را تکمیل کرد.

 نشست تخصصی «مازاد تولید متانول، آثار قیمتی و تکمیل زنجیره ارزش» عصر روز چهارشنبه (هشتم بهمن‌ماه) در دومین روز از ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو به ریاست بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی برگزار شد.

مرضیه شاهدایی، مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ در این نشست تخصصی با اشاره به افزایش تولید متانول در کشور، گفت: با فناوری‌های موجود برای تبدیل متانول به محصولات دیگر می‌توان این زنجیره را تکمیل کرد.

وی با اشاره به اینکه هلدینگ پتروفرهنگ در نظر دارد افزون بر طرح‌های متانولی، سه طرح GTPP از مسیر متانول اجرا کند، ادامه داد: این هلدینگ به تازگی مجوز MTP را نیز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی دریافت کرده است تا بخشی از متانول تولیدی به جای صادرات در کشور مصرف شود.

مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ با تأکید بر این نکته که از تولید متانول ناامید نیستم، تصریح کرد: تنها مقاطعی که یک واحد جدید متانولی وارد مدار تولید می‌شود، بازار مقداری بر هم می‌خورد که آن هم با هماهنگی و همکاری میان واحدهای متانولی به خوبی مدیریت می‌شود.

شاهدایی با بیان اینکه کشور چین متانول ایران را در واحدهای MTP و MTO استفاده می‌کند، تأکید کرد: چرا این کار را در داخل انجام ندهیم؟ باید در کشور حرکت به این سمت انجام و ارزش افزوده ایجاد شود.

وی ادامه داد: حمایت دولت در قیمت‌گذاری پروپیلن و اقتصادی‌تر شدن کمک بسیاری به توسعه این صنعت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه هلدینگ پتروفرهنگ در نظر دارد افزون بر طرح‌های متانولی، سه طرح GTPP از مسیر متانول اجرا کند، ادامه داد: این هلدینگ به تازگی مجوز MTP را نیز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی دریافت کرده است تا بخشی از متانول تولیدی به جای صادرات در کشور مصرف شود.

مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ با تأکید بر این نکته که از تولید متانول ناامید نیستم، تصریح کرد: تنها مقاطعی که یک واحد جدید متانولی وارد مدار تولید می‌شود، بازار مقداری بر هم می‌خورد که آن هم با هماهنگی و همکاری میان واحدهای متانولی به خوبی مدیریت می‌شود.

شاهدایی با بیان اینکه کشور چین متانول ایران را در واحدهای MTP و MTO استفاده می‌کند، تأکید کرد: چرا این کار را در داخل انجام ندهیم؟ باید در کشور حرکت به این سمت انجام و ارزش افزوده ایجاد شود.

وی ادامه داد: حمایت دولت در قیمت‌گذاری پروپیلن و اقتصادی‌تر شدن کمک بسیاری به توسعه این صنعت خواهد کرد.