طی دوره منتهی به ۳۰ آذرماه؛

«جم» ۳ هزار و ۴۷۵ ریال سود ساخت

شرکت پتروشیمی جم در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، افزایش ۱۲۶ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۱۴۳ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،  شرکت پتروشیمی جم با سرمایه ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی جم در دوره یاد شده، مبلغ ۴۷ هزار و ۹۵۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳ هزار و ۴۷۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۲۶ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۰۱ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۵۱ هزار و ۴۶۸ میلیارد و ۱۳۵ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۴۵ هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود جم در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲ هزار و ۷۴۵ ریال و سود خالص را ۲۱ هزار و ۲۲۳ میلیارد و ۸۳۶ میلیون ریال قید کرده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.