افزایش ۱۴۶ درصدی سود «شیراز»

پتروشیمی شیراز با رشد 146 درصدی در پایان دوره 9 ماهه خود سود 2384 میلیارد تومانی محقق کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، شرکت پتروشیمی شیراز  در دوره ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری با رشد ۷۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد عملیاتی ۵۰۴۴.۱  میلیارد تومانی، به بهای تمام شده ۲۰۶۱.۲ میلیارد تومانی به دست آورده است.

شیراز در این دوره ۲۹۸۲.۹ میلیارد تومان سود ناخالص و ۲۸۴۵.۷ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته است، که هر کدام به ترتیب رشد ۹۲ و ۱۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه داشته‌اند.

پتروشیمی شیراز با سود خالص ۲۳۸۴.۲ میلیارد تومانی افزایش ۱۴۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و به سود خالص ۴۶۷۵ ریالی برای هر سهم رسیده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.