مدیرعامل موفق پتروشیمی پردیس به پتروشیمی سیراف می‌رود

حسن ذوالفقاری مدیرعامل پیشین پتروشیمی پردیس به زودی مدیرعامل پتروشیمی سیراف انرژی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، طبق اخبار رسیده به این خبرگزاری حسن ذوالفقاری با عملکرد درخشان در پتروشیمی پردیس در زمینه ثبت رکورد تولید اوره و آمونیاک‌در خاورمیانه و همچنین سازماندهی مناسب و رضایت حداکثری نیروی انسانی به زودی مدیرعامل پتروشیمی سیراف انرژی خواهد شد.

پتروشیمی سیراف انرژی از جمله پروژه های شرکت انرژی سپهر زیر مجموعه پتروفرهنگ می باشد که در زمینی به مساحت ۵۴ هکتار با هدف تولید متانول در بندر دیر به زودی به بهره برداری خواهد رسید.