جلوگیری عرضه خارج از شبکه محصولات پتروشیمی در تبریز

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات گفت: متهم پرونده عرضه خارج از شبکه پلی اتیلن در تبریز به پرداخت ۲۵۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  محسن عسکری گفت: بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت در بررسی واحدهای تولیدی  استفاده کننده از مواد دریافتی سهمیه ای  پتروشیمی، متوجه فروش خارج از شبکه مواد دریافتی از نوع پلی اتیلن به میزان ۵۸۴ تن شدند و به همین علت پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی ارسال شد.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پرونده در یکی از شعب  بدوی تبریز مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی صادره مبنی بر قطع سه ماهه سهمیه واحد متخلف صادر و به متهم ابلاغ شد اما با توجه به اعتراض متهم به رای صادره، مجددا پرونده در شعبه تجدید نظر استان رسیدگی و رأی بدوی صادره  را از سه ماه قطع سهمیه با اعمال تشدید مجازات برابر ماده قانونی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال محکوم کرد که این حکم قطعی است.