تسهیل تبادل اطلاعات پزشکی بیمارستان نفت تهران با دیگرمناطق

تبادل اطلاعات آموزشی وپزشکی بیمارستان نفت تهران با دیگرمناطق بهداشت ودرمان صنعت نفت تسهیل می شود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ محمدرضا کاظمی آشتیانی  رئیس بیمارستان صنعت نفت تهران ازتسهیل تبادل اطلاعات آموزشی وپزشکی بیمارستان نفت تهران با دیگرمناطق بهداشت ودرمان صنعت نفت خبرداد.

وی با اشاره به تجربیاتی که دکتر همتیان و همکاران وی در بخش کرونا بدست آورده اند گفت: با افزایش دوره های آموزشی غیرحضوری که در واحد آموزش بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران برنامه ریزی شده است، امکان انتقال اطلاعات وآموزش های لازم برای بهره مندی کادردرمان دردرمانگاه های زیر مجموعه و همچنین دیگر مراکز درمانی بوجود آمده است.

در ادامه این وبینار، دکترمحمدی رئیس آموزش بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران با اشاره به محدودیت آموزش های حضوری در ایام کرونا گفت: برگزاری این کلاس ها به شیوه وبینار روشی است که بدون انتقال عفونت و بیماری به آموزش کادر درمان کمک می کند.