شاخص بورس ارتفاع ۱٫۲ میلیون واحد را هم از دست داد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تا به این لحظه تعداد ۳میلیارد و ۹۸۷میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳هزار و ۴۳۹میلیارد تومان در ۴۳۷هزار نوبت دادوستد شد.

به‌گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تا به این لحظه تعداد ۳میلیارد و ۹۸۷میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳هزار و ۴۳۹میلیارد تومان در ۴۳۷هزار نوبت دادوستد شده و شاخص بورس با افت بیش از ۳۲هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۱۹۷هزار واحد قرار گرفته است. بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار سهام نیز تا کنون به نام نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان شده است. شاخص بورس نیمه ارتفاع ۱٫۲ میلیون واحد را هم از دست دادسقوط دوباره شاخص بورس به ارتفاع ۱٫۲ میلیون واحدشاخص های اصلی بازار سرمایه هم تا کنون روز منفی را پشت سر گذاشته اند، به طوری که شاخص قیمت (وزنی ارزشی) ۸۷۸۱واحد، کل (هموزن) ۷۰۹۷واحد، قیمت (هموزن) ۴۶۴۴واحد، آزاد شناور ۳۹۶۵۵واحد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب ۲۶۰۰۹ و ۶۳۰۱۲ واحد افت کرده اند. در بازارهای فرابورس ایران هم تا به این لحظه با معامله ۷۹۶میلیون ورقه به ارزش یک هزار و ۵۲۷میلیارد تومان در ۲۱۳هزار نوبت، آیفکس ۳۱۰واحد افت کرده و در ارتفاع ۱۸هزار و ۱۰واحد قرار گرفته است. 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.