شاخص بورس ۲۰ هزار واحد رشد کرد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه بیش از ۱۰میلیارد و ۱۲۲میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۱۱هزار و ۳۳میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و ۵۰۸هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه بیش از ۱۰میلیارد و ۱۲۲میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۱۱هزار و ۳۳میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و ۵۰۸هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۲۰هزار و ۸۲۲واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۶هزار و ۷۱۴واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سرمایه گذاری غدیر شد و در مقابل شرکت های صناع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشمی پارس و باما با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند. شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی مثبت را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت (وزنی ارزشی) ۵۴۴۰واحد، کل (هم وزن) ۶۸۴۳واحد، قیمت (هم وزن) ۴۴۷۸واحد، آزاد شناور ۲۸۸۶۷واحد و شاخص های بازار اول و دوم ۱۹۳۳۹ و ۲۷۷۵۸ واحد رشد کردند. روحانی: باید از مداخلات غیر کارشناسی در بورس پرهیز شودبر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲میلیارد و ۸۲۹میلیون ورقه به ارزش ۵هزار و ۲۹۱میلیارد تومان در ۷۳۱ه..

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.