رشد ۱۲۶درصدی درآمد “شاراک”/ ورق درآمدزایی از مرداد، برگشت

پتروشیمی شازند در آذرماه سال جاری، بیشترین میزان فروش داخلی را طی این دوره محصول «پلی پروپیلن» با ۶.۷۳۳ تن در اختیار داشته و نرخ فروش آن برابر با ۲۷۹.۲۴۴.۱۷۱ ریال بوده، محصول «پلی پروپیلن» نسبت به ماه گذشته افزایش فروش ۲۱ درصدی را شاهد بوده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،پتروشیمی شازند در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به آذرماه سال جاری، مجموع درآمد‌های شناسایی شده خود را برابر با مبلغ ۱۲.۹۴۵ میلیارد ریال ارائه کرد.

با نگاهی به آمارهای افشاشده، این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه درآمد‌ی بالغ بر ۷۰.۳۷۵ میلیارد ریال را گزارش کرده است.

درآمد شناسایی شده ” شاراک “

درآمد ارائه شده پتروشیمی شازند در آذرماه سال جاری، نسبت به ماه گذشته با افزایش درآمد ۱۹درصدی روبه‌رو بوده ضمن آنکه این درآمدها نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد مناسب ۱۲۶درصدی را برای سهامداران خود بدست آورده است.

لازم به ذکر است که درآمد‌های ثبت شده ” شاراک ” از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه نیز توانسته با افزایش ۴۲درصدی، رشدی مناسب را به نمایش بگذارد.

 

بر اساس نمودار فوق، میزان درآمد‌های پتروشیمی شازند در سال مالی جاری، از مرداد ماه روند صعودی خود را در پیش گرفته و روند مثبت خود را تا پایان آذرماه حفظ کرده است.

فروش محصولات پتروشیمی شازند از ابتدای سال مالی

پتروشیمی شازند در آذرماه سال جاری، میزان فروش محصولات خود را طی این دوره برابر با ۷۷.۷۴۷ تن گزارش کرده که در مقایسه با ماه گذشته ۴ درصد افزایش فروش داشت؛ از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه نیز “شاراک” توانست بالغ بر ۶۶۳.۷۸۵ تن را در به مشتریان خود عرضه کند که این آمار نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۹درصد رشد فروش را به همراه داشته است.

 

طبق نمودار فوق، فروش داخلی شرکت پتروشیمی شازند در آذرماه سال جاری میزان فروش خود را بالغ بر ۴۱.۱۴۹ تن گزارش کرده که نسبت به فروش صادراتی ۱۲ درصد بیشتر بوده است.

میزان فروش ” شاراک ” از ابتدای سال مالی

پتروشیمی شازند در آذرماه سال جاری، بیشترین میزان فروش داخلی را طی این دوره محصول «پلی پروپیلن» با ۶.۷۳۳ تن در اختیار داشته و نرخ فروش آن برابر با ۲۷۹.۲۴۴.۱۷۱ ریال بوده، محصول «پلی پروپیلن» نسبت به ماه گذشته افزایش فروش ۲۱ درصدی را شاهد بوده است.

 

پتروشیمی شازند در آذرماه سال جاری، میزان فروش صادراتی خود را برابر با ۱.۴۱۷ تن گزارش کرده، همچنین میزان فروش این بخش از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه به مقدار ۲۷۱.۵۲۲ تن ارائه شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته یک درصد افزایش فروش داشته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.