شفاف سازی تاپیکو در خصوص فرایند خرید و فروش سهام و سود سرمایه گذاری ها

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و شرکتهای تابعه آن، به منظور آگاهی همه سهامداران و ذینفعان این شرکت و نیز فعالان بازار سرمایه، در خصوص عملکرد حوزه سرمایه گذاری ها و خرید و فروش سهام مواردی را جهت شفاف سازی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در خصوص عملکرد حوزه سرمایه گذاری ها و خرید و فروش سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و شرکتهای تابعه آن، وبه منظور آگاهی کلیه سهامداران محترم و ذینفعان این شرکت و نیز فعالان بازار سرمایه، روابط عمومی این هلدینگ موارد ذیل را جهت شفاف سازی منتشر کرد:
• عمده سهام خریداری و واگذار شده توسط گروه تاپیکو به صورت بلوکی و در تابلوی مخصوص مربوطه (خارج از تابلوی معاملات خرد) و در راستای رعایت مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی صورت گرفته است. این دستورالعمل بر ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی تاکید دارد. در این راستا، سهام خریداری و واگذار شده بلوکی مورد اشاره، مربوط به ۳ شرکت زیرمجموعه تاپیکو شامل پتروشیمی فناوران، پتروشیمی شیمی بافت و هلدینگ سلولزی بوده که جزئیات آن در وقت مقرر به تفکیک در سامانه کدال بصورت عمومی منتشر شده است. لازم به تاکید است که انجام معاملات در تابلوی معاملات بلوکی، مستقل و مجزا از معاملات انجام شده در تابلوی معاملات خرد بوده و اکیداً هیچ گونه تاثیری در روند معاملات سهامداران خرد بازار سرمایه ندارد.
• در بین شرکتهای فوق الذکر، شرکت پتروشیمی فناوران، سهام تاپیکو را در انتهای سال ۹۷ بصورت بلوکی خریداری و در پائیز ۹۹ با الزام سازمان بورس مبنی بر رعایت مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، بصورت بلوکی و در تابلوی مربوطه واگذار کرده و مابه ازای آن با هدف خرید سهام ارزشمند جایگزین، حدود۴.۵ درصد از سهام بانک ملت را آن هم بصورت بلوکی خریداری کرده است. این موضوع نیز به نحو مقتضی در سامانه کدال افشای عمومی شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.